#BADANIE ŚRODOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie środowiska pracy.

Na podstawie zebranych wyników powstanie kompletny raport dotyczący miejsca pracy z wnioskami dotyczącymi nowego biura.

Technologia

1. Jaki sprzęt komputerowy jest wykorzystywany do pracy?
2. Gdzie znajduje się strefa wydruku?
3. Czy w dziale używane są ekrany do prezentacji?
4. Jaki pakiet biurowy jest wykorzystywany w biurze?
5. Czy pracownicy wykorzytują telefony, które wymagają ładowania?

Miejsce pracy

6. Praca przy biurku:
7. Ilość czasu spędzana przy biurku:
8. W chwili obecnej wysokość biurka jest dobrana właściwie do wysokości użytkownika?
9. W chwili obecnej stanowisko pracy jest właściwie oświetlone?
10. Przy biurku jest wystarczająca ilość miejsca na dokumenty podręczne ?
11. Wykonywana praca ma charakter poufny?
12. Wykonywana praca polega na współpracy?

Dokumenty

13. W jaki sposób dokumenty podręczne są przechowywane w biurze?
14. W jaki sposób dokumenty są archiwizowane
15. Czy dokumenty są współdzielone?

Spotkania

16. Czy w dziale odbywają się spotkania wewnętrzne?
17. Czy w dziale odbywają się spotkania zewnętrzne?
18. Czy w trakcie spotkań jest potrzeba wykorzystania technologii?
19. Czy pracownicy wykorzystują narzędzie telekonferencji?

Współpraca

21. Czy w dziale występuje współpraca wewnętrzna?

Ⓒ MARO 2020

Made with ❤ in Komorniki

  • 59df1bf2272b9ff9da741270e5f18225
  • b188d7fbf99690fb1ee222f8c7b7f5d6
  • e0aaf0412f2152b5d71deb1d860a099f
  • ddb9cef6702e663eb7bc563a2eed595b