ZWINNY ZESPÓŁ

Sprawne działanie wymaga, aby firmy tworzyły różne środowiska pracy w swojej przestrzeni, aby umożliwić jednostkom wybór sposobu i miejsca pracy w zależności od wykonywanego zadania

JAK STWORZYĆ ELASTYCZNĄ PRZESTRZEŃ WYCHODZĄ NAPRZECIW NOWYM POTRZEBOM ?

AGILE WORKSPACE 

TO:

Ewolucja przestrzeni dla usprawnienia pracy. 

Przestrzeń, która dopasowuje się do użytkownika.

Narzędzie do efektywnej, dynamicznej pracy w zespole.

 

W JAKIM CELU ? 

Ułatwia budowę zwinnych zespołów szybko odpowiadających na potrzeby rynku.

 

Ma na celu wzrost efektywności i generowanie kreatywnego myślenia

OUT OF THE BOX - wyjście poza dotychczasowy schemat pracy 

Pozwala na eksperyment, zespół ma szansą odkryć jaki system pracy się najlepiej sprawdza.

 

Agile working pozwala  na integrację pracy z życiem osobistym, dzięki mobilnym video ekranom pozwala, by osoba pracująca w systemie home office, była dalej aktywnym członkiem zespołu.
 

JAK  DZIAŁA?

Wymaga dojrzałości ze strony kadry zarządzającej, by pozwolić pracownikom działać samodzielnie. 

Rozlicza z efektów końcowych nie ze sposobu wykonania pracy. 

 

To nie tylko system mobilnych mebli ale cała filozofia pracy w zgodzie z jednostką, skoncentrowana na efekcie.  

FORMY PRACY AGILE

Zespoły Agilowe powołuje się do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia projektowego. Prowadzą warsztaty, burze mózgów, wypełniają ściany i tablice treściami. Spotykają się, aby dzielić się swoimi pomysłami. 
 

W zależności od etapu rozwoju projektu członkowie zespołu siedzą razem, aby mogli wchodzić w interakcje w czasie rzeczywistym, budować spójność i pracować szybciej. Czasem potrzebują także chwil odwrotu od grupy, aby skupić się, przyswoić informacje i przetworzyć własne pomysły.

 

Ludzie stoją, siedzą, rysują, testują i przenoszą materiały i przedmioty. Praca jest dynamiczna i szybka.​

PODZIAŁ STREF PRACY ZE WZGLĘDU NA FAZĘ PROJEKTU

Nowoczesne projekty muszą być realizowane w sposób szybki. Efekt końcowy musi zadowolić klienta. Potrzeba wypracowania sposobu na częste testowanie, ulepszanie i dostosowywanie projektu. Można to osiągnąć tworząc obszary o wysokim  poziomie współpracy.

WSPÓŁPRACA

Każdy agile zespół tworzą pojedyncze osoby. Stanowiska pracy muszą zapewniać możliwość stworzenia indywidualnego miejsca pracy z dużym poziomem koncentracji. Rośnie wtedy wydajność jednostki i zarazem zespołu. Jest to możliwe dzięki technologii skoncentrowanej na człowieku.

PRACA

INDYWIDUALNA

Praca nad projektem przebiega przez różne fazy, a każda faza ma własny zestaw działań. Pracownicy muszą mieć zapewnione warunki do pracy indywidualnej wymagającej dużego skupienia i grupowej, bardziej dynamicznej. w tym samym czasie.

REALIZACJA 

Podstawą zwinnej pracy jest włączanie Klienta we wszystkie etapy projektowania, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby. Najłatwiej połączyć się z nimi za pomocą technologii video. Służą do tego mobilne stojaki pod monitory. Rozwiązanie to poprawia także łączność z członkami zespołu, którzy w danej chwili czasu pracują zdalnie. 

PRACA Z KLIENTEM

KORZYŚCI AGILE WORKSPACE

PRZESTRZEŃ

Bez nazwy-3.png
Mouse Pointer Vector Icons [Przekonwerto

TRADYCYJNE BIURO 

AGILE WORKSPACE

- Ta sama przestrzeń, średnio 
  o 25 % więcej miejsc pracy

KORZYŚCI AGILE WORK

ERGONOMICZNA

 

- Pneumatyczna regulacja 
  wysokości 

DYNAMICZNA


- Zmiana aranżacji biura w 1 minutę
 

MODUŁOWA


- Możliwość personalizacji stanowiska

SOCJALNA 


Wymiana wiedz dzięki nieoczekiwanym spotkaniom   

ZOBACZ NASZ

WARIANT 

Ⓒ MARO 2020

Made with ❤ in Komorniki

  • 59df1bf2272b9ff9da741270e5f18225
  • b188d7fbf99690fb1ee222f8c7b7f5d6
  • e0aaf0412f2152b5d71deb1d860a099f
  • ddb9cef6702e663eb7bc563a2eed595b